Do you know 12 specialties of Hanoi as the BEST GIFT?

Updated: 4/3/2019 | 5:49:54 PM

Hanoi is not only famous for its beautiful scenery and also many specialties. But not everyone when first came to Hanoi know what specialties has? The following article will suggest 15 specialties to make the most loved gifts when everyone travel in Hanoi!

1/ "Cốm Làng Vòng/Green rice/Young Rice"- Buy at 
Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2/ "Ô Mai/Salted or sugared dry fruits" Buy at 
Hàng Đường str, Old Quater, Hoàn Kiếm

3/ "Bánh chè lam/sweet green cake" Buy at Đường Lâm ancient village, Hà Nội.

4/ Trà sen hồ Tây/lotus tea of Westlake: Buy at


+ Cửa hàng Ninh Hương, 22 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
+ Cửa hàng Trà Việt, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.
+ Cửa hàng Trà Đông Sơn, 169 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

5/ Giò chả Ước Lễ/Uoc Le sausages: Buy at 
Lê Văn Hưu, Trần Xuân Soạn, phố Huế, phố Vọng, Hà Nội.

6/ Bánh xu xê/ Xu xe cake: Buy at
Hàng Than, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7/ Bánh cốm/ green rice cake: Buy at
Nguyên Ninh số 11 phố Hàng Than, Hà Nội.
Bảo Minh số 12 Hàng Than, Hà Nội.

8/ Bưởi diễn/ Dien grapefruit: Buy at
Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

9/ Lạc rang húng lìu Bà Triệu/ roasted peanuts: Buy at
“Cụ Vân” tại số 176 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

10/ Gốm sứ Bát Tràng/Bat Trang ceramics

11/ Lụa tơ tằm, quần áo/ Silk, clothing: Buy at
Hàng Trống, Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12/ Đồ trang sức bạc/Silver jewelry: Buy at 
Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Collected by Hanoistay real estate agency
https://hanoistay.com.vn
HL: 0904333498/info.hanoistay@gmail.com

 

Copyright © 2018 HanoiStay Estate Agent. All rights reserved.